Informatie

"Schrijfmotorische Oefeningen"

Auteurs:

Beide auteurs bleken in hun behandeling in de eerste lijn kinderfysiotherapie praktijk onafhankelijk van elkaar veel dezelfde soort oefeningen te gebruiken.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek door anderen, waaronder Prof. Dr. B. Smits-Engelsman, Bert Halfwerk, Ria Nijhuis ea, werden oefeningen waar nodig aangepast en uitgebreid. Auteurs hopen dat ze met het bundelen van deze verzameling van oefeningen er in geslaagd zijn vooral de praktische kant van het oefenen met kinderen met motorisch gerelateerde schrijfproblemen weer te geven.

In december 2010 is een Evidence Based Statement voor kinderen met schrijfmotorische problemen gepresenteerd; deze is beschikbaar op de site van de NVFK. Beide auteurs van dit programma hebben  aan de totstandkoming van het Evidence Based Statement bijgedragen.

 Inhoud

De inhoud van het praktijkdeel omvat:

De methodiek is zodanig gemaakt dat er voor de meest voorkomende motorische schrijfproblemen werkbladen zijn. De methodiek is overigens ook uitermate geschikt als voorbereiding op het werkelijke schrijven (in groep 3).
Er word gewerkt van groot naar klein en van makkelijk naar moeilijk. Dit betekent dat er steeds meer wordt gevraagd van de coördinatie .

Belangrijk is ook dat de visus en de oogvolgmotoriek in orde is, zodat er een normale oog-hand coördinatie is. Bij vragen kunt u mailen naar bert.halfwerk@gmail.com